Oferta

Z naszych usług w przeważającej mierze korzystają Wspólnoty Mieszkaniowe. Administrowanie nieruchomościami polega na wykonywaniu rutynowych czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w gotowości eksploatacyjnej w należytym stanie, w szczególności poprzez:

 • Decydowanie, jakie usługi powinny być zakupione dla nieruchomości, określanie ilości zakupów i ich jakości, negocjowanie lub zatwierdzanie umów o świadczenie usług.
 • Układanie i wdrażanie programu konserwacji zapobiegawczej dla nieruchomości.
 • Rutynowe utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami w zakresie poziomu świadczonych usług i innych zagadnień związanych z zarządzaniem.
 • Nadzorowanie wpłat wnoszonych przez właścicieli  łącznie z odpowiedzialnością za wpływy, prowadzenie zapisów księgowych, nadzorowanie rachunków bankowych i opóźnionych płatności.

Ponadto świadczymy szeroką gamę usług nie objętych zakresem administrowania nieruchomościami:

 • Wykonywanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 • Opracowywanie ekspertyz technicznych.
 • Wyceny majątkowe.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie procedur służących zrealizowaniu zaplanowanych remontów (obmiary, kosztorysy wstępne, przetargi, odbiory i rozliczenia).
 • Udział w przejęciu nieruchomości w zarządzanie (protokół zdawczo – odbiorczy, protokół określenia stanu technicznego budynku).
 • Obsługa zebrań.
 • Nadzór inwestorski nad robotami w pełnym zakresie.

 

W celu otrzymania szczegółowej oferty prosimy o kontakt: zarzad@born.waw.pl

Zapraszamy do współpracy
Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości s.c.
Jerzy i Wiesława Słabik

Comments are closed.